Liên hệ

Giành cho một ai đó hữu duyên cần liên hệ:

Mita

Mail: [email protected]

(Vì sao lại giành cho người hữu duyên, vì bạn bè thì đều có cách thức liên hệ cả rồi.)